Soukromá školka s prvky Montessori pedagogiky, Teplice

Pro děti ve věku 2–6 let

Montessori pedagogika ve školce

MMarie MontessoriOTTO: Pomoz mi, abych to dokázal sám.

Pedagogika Marie Montessori se vyvíjí již celé století. Tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který respektuje vývojová období dítěte, vychází z jeho potřeb, pomáhá rozvíjet schopnosti a vnímání sebe i okolí. Montessori pedagogika pomocí konkrétního výukového materiálu a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek. Postupuje se vždy od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají jedinečné, speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. Nejdůležitější hesla v Montessori metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost, spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

Více o Montessori pedagogice »

Máte zájem o docházku svého dítěte v naší školce?

Přijďte se k nám podívat v dny otevřených dveří, nebo nás kontaktujte a domluvíme si individuální návštěvu.

Fotografie z naší školky s Montessori prvky


[ ^ k obsahu ^ ]