Projekt Šablony pro Profiškolku

Číslo projektu:                     CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009256
Realizátor:                    GS-PROFI s. r. o. , IČ: 28671392
Finanční zdroj:            Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, (výzva č. 63 )
Datum zahájení realizace projektu:    září 2018
Datum ukončení projektu (plán):        srpen 2020

Základní charakteristika a cíle projektu:
Ambicí projektu je připravit paní učitelky naší mateřské školy na společné vzdělávání se žáky se specifickými potřebami učení. Dalším novým trendem, kterému se chceme přizpůsobit, je péče o děti již od druhého roku věku. Projekt nám umožňuje využívat i odborné služby psychologa a dalších profesí, například chůvy. Spolu s rodiči se zaměřujeme na lepší spolupráci a přípravu dítěte na přechod do základní školy. Naši pedagogové se budou moci učit od nepedagogických pracovníků z různých oborů.

Výčet aktivit projektu:
⦁    Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
⦁    Projektový den ve škole, projektový den mimo školu
⦁    Pomoc psychologa
⦁    Chůva
⦁    Vzdělávání pedagogických pracovníků (matematická pregramotnost a polytechnické vzdělávání)
⦁    Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ


[ ^ k obsahu ^ ]