Náš tým

Bc. Martina Štolfová

Ředitelka MŠ

Matka dvou synů, 12 a 10 let.

Vystudovala bakalářské studium, obor vychovatelství na UJEP v Ústí nad Labem.

Pedagogický pracovník s praxí v řídící, pedagogické a sociální oblasti. Zkušený motivátor jednotlivců i pracovních kolektivů k dosažení vytyčených cílů. Empatická a tolerantní ke svému okolí. Pozitivně smýšlející, vyznávající demokratický styl výuky. Během své praxe pracovala na pozicích učitelka MŠ, asistent pedagoga, ředitelka MŠ, projektová a finanční manažerka. Absolvovala mimo jiné kurz logopedického asistenta, zdravotníka zotavovacích akcí, speciální pedagogiku.

Účastnila se stáže ve Walesu s programem Dobrý začátek.

Dlouhá léta působila jako dobrovolník v programu Pět P a spolupracovala s OSPOD.

Mgr. Irina Gorgol

Učitelka mateřské školy, pedagog-psycholog

Matka dvou dětí – synovi je 26, dceři 20 let.
Vystudovala magisterské studium na Irkutské pedagogické univerzitě, kvalifikace pedagog-psycholog ve specializaci Psychologie. Má diplom s vyznamenánim v oboru Všeobecná sestra. Během své pedagogické praxe pracovala v mateřské škole, na základní škole a na univerzitě.
Pracovala dva roky na Základní a praktické škole Arkadie jako dobrovolnice. Za příkladnou dobrovolnou činnost a pomoc ji bylo uděleno v roce 2010 Čestné uznání Arkadie a v roce 2011 obdržela cenu Křesadlo 2011. Od r. 2014 pracuje jako psycholog v SPC Teplice.  Je členkou společnosti Montessori ČR

Petra Rindtová

Učitelka mateřské školy

Matka  30ti leté dcery. Vystudovala Gymnázium v Ústí nad Labem, v roce 1992 absolvovala nástavbu na Střední pedagogické škole v Litoměřicích - obor učitelství MŠ. Praxe -  21 let v MŠ v Proboštově - pracující v projektu Zdravá MŠ (10 let na pozici zástupkyně ředitelky), 4 roky ve Veselé školce v Šumperku - pracující v projektu Začít spolu. Hraje na klavír, flétnu.

Mgr. Oxana  Oleynik

Asistent pedagoga 


[ ^ k obsahu ^ ]