Ceník PROFI školky, Teplice


 

Ceník PROFI školky, Teplice

Tento ceník je platný pro školní rok 2020/2021, s  účinností od 1. 9. 2020

Měsíční školné je paušální, částka za nevyčerpané docházky se nevrací ani nepřevádí do následujícího období.

Celodenní docházka

Měsíční školné         paušál 4-5× týdně         4.800,– Kč              

Měsíční školné         paušál 3× týdně            3.500,– Kč

    

Sourozenecká sleva 5 % u druhého dítěte.

Dohodnutý tarif školného nelze měnit v rámci jednoho měsíce.

Zápisné / rezervační poplatek / 1000,- Kč, se platí vždy při podání přihlášky a je nevratné.

Stravné

 • Dopolední svačinka: 8 Kč

 • Oběd: 16 Kč

 • Odpolední svačinka: 7 Kč

 • Celkem: 31 Kč

Stravné se vyúčtovává měsíčně. V případě  absence vrací se plná částka za oběd i svačiny.

Absence

U pravidelné celodenní docházky bude v případě absence z důvodu nemoci dítěte po dobu delší než 10ti pracovních dnů, (podmínkou je řádná omluvenka lékařem) poskytnuta sleva na platbu školného v následujícím měsíci ve výši 50%. Tuto slevu je možno využít 1x ve školním roce. V případě absence celý měsíc se hradí provozní náklady 1500,- Kč.  

Platba školného a stravného

Měsíční školné a stravné se hradí vždy předem do 10 dne příslušného měsíce převodem na číslo účtu 6139429001/5500.

Jako variabilní symbol uveďte jméno a přijmení Vašeho dítěte.

Prazdniny

Školka je otevřená celoročně i v době letních prázdnin červenec – srpen, s výjimkou prvních 14 dnů v srpnu, kdy probíhají udržovací práce. V létě se školné platí po týdnech podle Vašeho zájmu. V případě absence celých prázdnin je zaveden udržovací poplatek 1500,- Kč za měsíc.

Výpovědní lhůta

 • Jeden měsíc před ukončením.

 • Při nedodržení výpovědní lhůty se hradí 30% z ceny.

Finance ze školkovného jsou použity:

 • pojištění dětí (všechny děti v naší mateřské škole jsou celoročně pojištěny)

 • roční audit

 • nájem prostorů, elektřina, voda, topení, odpad, int. stránky školky

 • všechny opravy a provoz školky;

 • údržba zahrady

 • vybavení - hračky, didaktické pomůcky, stavebnice, skládačky, herní prvky aj.  hudební nástroje, výtvarný materiál (barvy, lepidla, barevné papíry, pastelky, modelína, dekorativní materiál, textil aj.);

 • čistící a hygienické prostředky a úklid školky,

 • prádelna  (přikrývky, plyšové hračky, polštáře, ručníky).

Část nákladů za výdaje na školku můžete odečíst z daní.

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy,  pro daně za rok 2020 - 13350 korun.

       


[ ^ k obsahu ^ ]