Novinky

Pohádka trochu jinak O zlém draku koroňákovi a jak ho všichni společně porazí

Vysvětlit menším dětem, proč všichni nosí roušky a proč nemůžou do školky, může být oříšek. S řešením formou pohádky přišly K. Veselská a A.Čop. Pohádku rodiče najdete ke stažení: https://bit.ly/2xV0OB4 rodiče najdete ke stažení: htt

2.5.2020

více informací

Zápis do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o. pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/cestneho-prohlaseni-k-ockovani.pdf

http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/evidencni%20list%20(1).pdf

http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/%C5%BD%C3%A1dost.pdf

Zápis  do Mateřské školy GS-PROFI s.r.o. pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve dnech 15.  května 2020 od 16,00 do 17,00 hod.  pro osobní podání v prostorách našeho zařízení bez přítomnosti dětí, kdy budou zákonní zástupci vpouštěni do prostor školy jednotlivě.

Nebo podáním přihlášky datovou schránkou (ID schránkytkq88he), emailem s elektronickým podpisem nebo poštou od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

K zápisu potřebujete vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a doložení řádného očkování. 

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz výše), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu

 

Součástí přijetí k předškolnímu vzdělávání do  Mateřské školy GS-PROFI s.r.o je poplatek 1000 Kč - zápisné, které je v případě přijetí nevratné. Tento poplatek můžete zaplatit v hotovosti při osobním podání přihlášky, nebo  po elektronickém podání přihlášky poukázáním na účet MŠ  č.ú 6139429001/5500. Do poznámky napište jméno dítěte a zápisné 2020/2021.

I. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34  a § 34a Školského zákona).

II. Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

8.4.2020

Ahoj, já jsem Korona!

Jak pomoci našim dětem                                                                                                                                      
http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/DESATERO-PRO-RODICE%20COVID-19.pdf                                   http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/Ahoj_ja_jsem_Korona!_verze_2.pdf

http://www.profiskolka.cz/userfiles/files/K_pouziti_materialu-Ahoj_ja_jsem_Korona-CZ_-_20200321%20(1).pdf

7.4.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení rodiče, z důvodu nadále trvajícího nouzového stavu, který schválila naše Vláda, ponechávám naší školku uzavřenou až do odvolání. 

Děkuji za pochopení a vzájemný ohled při zabránění šíření nákazy.

Ředitelka MŠ Mgr. Irina Gorgol

Škola  vydává potvrzené Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodů uzavření školy, které mohou rodiče uplatnit u svého zaměstnavatele

Materiály a odkazy pro práci s dětmi

COVID-19       https://www.mvcr.cz/clanek/materialy-a-odkazy-pro-praci-s-detmi.aspx         

MŠMT Od 30.3.2020e startuje na sociálních sítích ministerstva nový projekt - Rozcvička #NaDálku. Ve spolupráci se sportovci a odborníky z Vysokoškolského sportovního centra Victoria budeme každý den přesně v 8:00 publikovat speciální rozcvičku na 10 minut.                                                                                                                  

20.3.2020

Indiánská vesnička Rosehill

Pondělí 3.6.2019 sraz ve školce do 7:30 hod.


2.6.2019


[ ^ k obsahu ^ ]